Projekt Gady. Poznaj - Nie zabijaj

 

  Od czerwca realizowany jest w szkole projekt :GADY. Poznaj - Nie zabijaj .

Honorowy Patron Projektu: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH.

Patroni projektu : fundacja Epikrates,  Fundacja Albatros, Fundacja Człowiek i pies,  Ezotarium Lublin,

Prezentacja

Wystawy naszych prac

Piszą o nas:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Żywiec. info

 Fundacja Epicrates

Gazeta.pl Bielsko - Biała

Gazeta.pl Katowice

Traszka. com. pl

Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Lublin

Terrarium. pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Fundacja Epicrates

Człowiek i pies

 Fundacja Albatros

List gratulacyjny
 Galeria prac

Myśl przewodnia

 A to ciekawe..

Projekt swym zakresem obejmuje zagadnienia ochrony przyrody

i powstał z „potrzeby chwili”, jak mówi jego inicjatorka w naszej szkole, czyli p. Halina Zeman - Ziobrowska.

Ma on celu powstrzymanie zabijania węży i innych gadów,  związanego ze strachem przez żmijami. Gady cieszą się w społeczeństwie bardzo złą opinią, a co za tym idzie są bezwzględnie tępione. Naszym celem jest podniesienie świadomości o konieczności ich ochrony.

Projekt realizowany jest w szkole, ale  adresowany jest do wszystkich okolicznych mieszkańców.

Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów oraz oddziaływanie na ludzi dorosłych. Uczniowie  uczestniczący w projekcie planują swoje działania tak aby uzmysłowić  jak bezmyślne i okrutne jest zabijanie tych zwierząt. Podkreślamy również aspekt prawny - wszystkie gady w Polsce objęte są ochroną prawną – a niektórym grozi wyginięcie.

FORMA REALIZACJI:

1.szkolny konkurs plastyczny „Poznaj – nie zabijaj”

2.wystawy prac plastycznych, plakatów w centrach handlowych i innych miejscach

3.prelekcje z prezentacjami multimedialnymi prowadzone przez uczniów na spotkaniach z rodzicami w szkole

4. ankieta przeprowadzona wśród okolicznych mieszkańców ( ankiety mają zbadać stosunek ludzi do gadów )

5. dokumentowanie fotograficzne wszystkich napotkanych zabitych węży

i innych gadów w okresie wakacyjnym

6. analiza ankiet i fotografii : wyciągnięcie wniosków, sporządzenie podsumowania . Przedstawienie podsumowania na spotkaniach z rodzicami.

 

Użytkownicy Online: 1