24.09.2023    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Ważne informacje

20.05.2020
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
opracowało
HARMONOGRAM REKRUTACJI 
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
,

w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas Iszkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag,
które napłynęły 
do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,
w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.Rekrutacja do szkół średnich -propozycje MEN 
10.05.2020
Ósmoklasiści. 
Ważną stroną dla Was będzie teraz: 
slaskie.edu.com.pl 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana na niej  11 maja, natomiast harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony po podaniu go przez MEN. 
Szczegółowe informacje dotczące korzystania z tej strony otrzymacie w poniedziałek, sprawdzajcie wiadomości na Edzienniku.


Próbny egzamin, informacje: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/komunikaty/2020/CKE_InformacjaDlaUcznia.pdf

Informacje i materiały dotyczące próbnego  egzaminu ósmoklasisty

Arkusze do egzaminu próbnego

 Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach
z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (  http://www.oke.jaworzno.pl/). 

w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych, np.: http://www.oke.jaworzno.pl/
Prosimy, aby uczniowie rozwiązywali zadania w czasie, jaki jest na to  przeznaczony. Oraz zapisali swoje rozwiązania np.
- w edytorze tekstów;
- na wydruku;
- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie będzie można zapisać komputerowo lub ręcznie);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązane zadania. 
Prosimy przesłać rozwiązania do nauczyciela danego przedmiotu.


 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów 
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty 
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. 
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych 
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.