08.06.2023    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Początki oświaty w Zwardoniu


W roku 1894 powstała w Zwardoniu klasa filialna, należąca do Soli.
Z dniem 1 września 1903 roku klasa ta została przekształcona
 w samoistną jednoklasową szkołę ludową.

   Budynek szkoły powstał w roku 1901, przebudowany został
w roku 1908. Kierownikiem i jedynym nauczycielem był Klimonda

          W roku 1914 nauczycielem i kierownikiem szkoły był Józef Szymański.
Rok 1918 przyniósł nową rzeczywistość do Zwardonia. Powstała polska szkoła dwuklasowa, która w latach dwudziestych otrzymała imię Królowej Jadwigi

            W roku 1932 został powołany w Zwardoniu Komitet Rozbudowy Szkoły. W ciągu dwóch lat dobudowano piętro z drewna podarowanego przez arcyksięcia Habsburga. W roku szkolnym 1934/35 kierownikiem szkoły była Maria Węgrowska, a w roku 1935 kierownikiem został mianowany Stanisław Jelonek. Funkcję tę sprawował do roku 1938. Uczyły wraz z nim dwie nauczycielki - Strzelichowska i Miodońska.
1 września 1938 roku kierownikiem czteroklasowej szkoły został
 Edward Ziarko.

            Po wkroczeniu Niemców ani kierownik miejscowej szkoły, Edward Ziarko, ani też nauczycielki, nie stawili się do pracy.
 W związku z tym inspektor szkolny Horodyski z Żywca mianował kierownikiem Jana Górnego. Niemcy zezwolili na naukę w szkole.
Rok szkolny 1939/40 rozpoczął się w Zwardoniu w listopadzie.
 Grono pedagogiczne wraz z kierownikiem stanowiły nauczycielki -
Danuta Milewska i Maria Opałko.
    W roku 1940 zamknięta została polska szkoła, nauczyciele zwolnieni. Budynek szkoły został rozbudowany przez Niemców i mieściła się w nim szkoła niemiecka oraz magazyny.
W roku 1942 otwarto polską jednoklasową szkołę w budynku Justyny Wolancz. Uczyła jedna nauczycielka - Helena Michna. Szkoła ta czynna była aż do wiosny 1945 roku.

            Po zakończeniu działań wojennych natychmiast przystąpiono
do doprowadzenia szkoły  do stanu używalności. Po dziesięciu dniach wytężonej pracy szkoła stanęła otworem dla dzieci i dorosłych.
11 maja rozpoczęły się zajęcia lekcyjne, które prowadziła jedyna nauczycielka - Danuta Milewska. W roku szkolnym 1945/46 powrócił kierownik Edward Ziarko.
Budynek posiadał tylko trzy izby lekcyjne oraz gabinet pomocy naukowych, a musiał pomieścić 200 uczniów. 

  W następnych latach przybywało nauczycieli oraz uczniów. Kierownikiem szkoły od 3 września 1946 roku została Danuta Milewska. Starania o rozbudowę szkoły zakończyły się niepowodzeniem ze względu na małą powierzchnię wokół budynku. Część klas musiała się uczyć
w budynku "na cle".

     W roku 1961 wszczęto starania w Ministerstwie Leśnictwa o wydzielenie 1 ha z lasów państwowych pod budowę nowej szkoły. Dzięki uporczywej postawie ówczesnej kierowniczki Danuty Milewskiej i miejscowej ludności w roku 1967 rozpoczęto budowę nowej szkoły. 

   Projekt wykonała dr inż. Danuta Miszkowska z "Miastprojektu" Kraków. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły był Józef Krasoń, a przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego Stanisław Szczotka

 

     17 stycznia 1970 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły, której nadano imię Aleksandra Zawadzkiego. Szkoła posiadała sześć sal lekcyjnych, dwie pracownie, zastępczą salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, kancelarię, kuchnię, pomieszczenia pomocnicze i dwa mieszkania dla nauczycieli. 230 uczniów uczyło ośmiu nauczycieli.  

 


Danuta Milewska
(31.05.1910 - 1983)
W roku 1973, po czterdziestu latach wzorowej pracy dydaktyczno - wychowawczej odeszła na emeryturę dyrektor szkoły Danuta Milewska, odznaczona Krzyżem Kawalerskim.
U.W.
Źródła:http://www.archiwum.rajcza.com.pl/template/ST_zwardon_szcz.htm

Następnie szkołą kierowali:
od 1974r. - mgr Andrzej Bryś
od 1980r. - mgr Wanda Żabnicka
od 1981r. - mgr Andrzej Bryś
od 1984r. - Zofia Bryś
od 1994r. p.o. Janina Iwanek
od 1996r. - Zofia Bryś
styczeń 2002 - czerwiec 2002 - p.o. mgr Maria Włoch
od 2002r mgr Bożena Broda

Kroniki szkoły
Księga Pamiątkowa Szkoły
E.M., E. R.