08.06.2023    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Biblioteka

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID – 19

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki zgodnie z rozkładem godzin biblioteki szkolnej.
 2. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych
   na miejscu (w czytelni).
 3. W bibliotece może przebywać 1  osoba. Pozostali uczniowie czekają przed wejściem do biblioteki, z zachowaniem minimum 1,5 metra odległości.
 4. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do uprzedniej dezynfekcji rąk.
 5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie bibliotekarz. 
 6. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 metra) - pomiędzy bibliotekarzem, a korzystającymi
  z biblioteki.
 7. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję biurka, stolików, klamek.
 8. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu
  i wyłączone są z wypożyczania na  3 dni.
 9. Umożliwia się wcześniejsze zamawianie książek
  u bibliotekarza i ich odbiór w godzinach pracy biblioteki.