02.12.2021    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Informacje dla rodziców


Edziennik: https://portal.librus.pl/szkola

Czas trwania zajęć w roku szkolnym 2020/2021

 Nr lekcji      Od         - do
0.  7. 40     - 8.25
1. 8.30      -      9.15
2. 9.25      - 10.10
3. 10.20 11.05
4. 11.15    - 12.00
5. 12.15    - 13.00
6. 13.10    - 13.55
7. 14.05    - 14.50
8.  14.55    - 15.40

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Zwardoniu


 
5 lutego (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Terminy spotkań z rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Procedura zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego