24.09.2023    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Danuta Milewska

Danuta Maria Irena Milewska urodziłą się 31 maja 1910 roku. Ojciec jej - Stanisław- na początku XX wieku był nauczycielem w Zwardoniu, a później kierownikiem Szkoły Podstawowej w Milówce. Matką była Maria Tekla zd. Kwoczyńska. Jej brat Sławomir był oficerem Wojska Polskiego i zginął w obozie w Katyniu.       Pani DanutaMilewska ukończyła Kolegium Nauczycielskie. W naszej szkole pracowała od 1933r. do wybuchu II wojny światowej. W centrum Zwardonia szkoła istniała do listopada 1940r., a więc do ostatniego wysiedlenia ludności Zwardonia. Wtedy przeniesiono polskich nauczycieli do innych szkół. Pani Danuta Milewska przeniosła się do szkoły na Oźnej, gdzie z wielkim zapałem i narażeniem własnego życia, krzewiła miłość do utraconej Ojczyzny i mowy ojców. To dzięki jej tajnemu nauczaniu młodzież mogłą poznawać właściwą historię Polski i dzieła polskiej literatury. POmocną była dla niej okoliczna ludność, która ukrywała przed okupantem jej działalność. Bardzo często w zimowe dni zjeżdżała na nartach do centrumZwardonia, aby sprawdzić, w jakim stanie jest budynek szkolny służący Niemcom.Szybko jednak wracała, aby kontynuować pracę.Na Oźnej przetrwała do zakończenia działań wojennych, tj. do wiosny 1945 roku.     Już od maja tegoż roku powróciła do Zwardonia i organizowała szkołę. Przez okres 10 dni udała jej się uporządkować sale lekcyjne i sma rozpoczęłą skócony rok szkolny z 250 uczniami. W tym roku ukończyło szkołę 22 uczniów.     Do 1947 r. Danuta Milewska była nauczycielką, a od 3 września tegoż roku objęła stanowisko kierownika szkoły, które piastowała do sierpnia 1973r. Ten długi okres pracy pedagogicznej, tj. 40 lat, obfitował bardzo dobrze wypełnionymi obowiązkami i całym szeregiem prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska. W 1950r. była radną Gminnej i Powiatowej Rady Narodowej, członkiem Gminnej i Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury, przewodniczącą Gminnej i Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury, przewodniczącą Gromadzkiego Komitetu Sklepowego. Pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego. Prowadziła kursy dla analfabetów. Założyła Koło Gospodyń Wiejskich. W szkole pod jej nadzorem prężnie działała drużyna harcerska. Od 15 grudnia 1948r. na terenie Zwardonia rozpoczął działalność Front Jedności Narodowej. I w tej dziedzinie wykazywała wielką inicjatywę. W 1954r. pomagała w tworzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwardoniu. Przez cały czas brała czynny udział w życiu społecznym Zwardonia. Współpracowała ze środowiskiem. Podejmowałą prace na rzecz szkoły i wsi.Od 1956 do 1983 roku prowadziła Księgi Cmentarza Komunalnego. Założyła wiejską bibliotekę i objęła ją opieką. Zachęcała do poszerzania horyzontów. Wspaniale jej się to udało, bo wielu jej wychowanków zdobyło wyższe wykształcenie i dostąpiło wysokich stanowisk.
10 listopada 2001roku  odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej byłej kierowniczce tej szkoły - ś.p. Danucie Milewskiej. Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Rajcza - mgr inż. Kazimierz Fujak, z-ca Wójta Józef Polak, sekretarz UG mgr Agnieszka Szczotka, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Motyka, Prezes ZNP w Rajczy mgr Piotr Bryś, były dyrektor szkoły mgr Andrzej Bryś, członek Zarządu Gminy Węgierska Górka Andrzej Biernat, sołtys wsi Zdzisław Rak, byłi nauczyciele tej szkoły, mieszkańcy Zwardonia oraz nauczyciele i młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Starania o tablicę podjęła owczesna dyrektor szkoły - mgr Zofia Bryś przy pomocy Rady Rodziców z p. Grażyną Polak i Komitetem organizacyjnym z paniami: Janiną Mroczką i Anną Jachowicz. Tablicę ze skłądek społeczności wykonał M. Syrek.  Odsłonięcia tablicy dokonał były uczeń, współpracownik i następca p. Danuty Milewskiej - mgr Andrzej Bryś wraz z p. Andrzejem Bierntem - chrześniakiem p. Milewskiej. Poświęcenia tablicy dokonał ks. dr Alferd Broda. Pani Urszula Chodaczyńska zebrała i spisała życiorys oraz dokonania  p. Danuty Milewskiej, które przedstawiła na uroczystości. Potem wspominano panią Danutę Milewską i jej pracę na rzecz szkoły i środowiska.
(Nowy Głos Rajczy nr 12 (33), s. 10)