24.09.2023    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Strona Główna


Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi  
w Zwardoniu
Zwardoń 2B
34 - 373 Zwardoń
tel/fax 33 8646 - 306
mail: sp@zwardon.dlaedu.pl


ROK SZKOLNY 2023/2024


ROK SZKOLNY 2022/2023

Nabór uczniów dl klas pierwszych

GODZINY DO DYSPOZYCJI RODZICÓW I UCZNIÓWW ROKU SZKOLNYM 2022/2023
OGŁOSZENIE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 rozpocznie się 01 września 2022 roku

o godzinie 8.15 Mszą Świętą. Następnie spotkanie odbędzie się w szkole.

Bus szkolny w tym dniu przywiezie uczniów na 8.10 odwóz około godziny 9.45.

Szczegółowe informacje na temat organizacji roku szkolnego zostaną

przekazane na spotkaniu ogólnym 01 września 2022 roku.

Bożena Broda

 

Dyrektor SzkołyROK SZKOLNY 2021/2022

10.03.2022
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ 

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

 

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
Iм'я: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu
Aдреса:Zwardoń 2b, 34-373 Zwardoń 
Контактні дані: 33 8646 306   mail: sp@zwardon.dledu.pl
2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ 
Ім'я та прізвище: P. Dawid Nogaj
Контактні дані: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c

Правова основа: w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Projektu Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів) 
Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.
6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення) 

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ 

·         доступ до даних та отримання копії даних

·         вимагати виправлення даних

·         вимагати обмеження обробки

·         не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання

·         подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ 

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ 
Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню
3.03.2022

Jak zapisać dziecko do szkoły - informacje dla rodziców dzieci z Ukrainy.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

28.02.2022
OGŁOSZENIE 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu informuje, że od dnia 01 marca 2022 roku do 18 marca 2022 roku trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej (rocznik 2015) na rok szkolny 2022/2023. Kartę zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub tutaj 
Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza 
Zmiana Uchwały w sprawie rekrutacji 
Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.
l

03.12.2021
Szczepienie dzieci -
list Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki


19.10.2021 
Projekcja filmu:  "Nie zabierajcie mamy"  w ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie" - klasa VI, VII, VIII. 

Konkursy, w jakich bierze udział nasza szkoła. 
- Wojewódzki Konkurs Literacki: Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich   - Regulamin
- Konkurs plastyczno - literacki: Tropiciele historii - poszukiwanie "Ludzi Solidarności"  - Regulamin

8.10.2021 
Wieloletni Rządowy Program 

28.09.2021Rr.

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w realizacji projektu " Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY".
Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W ramach projektu uczniowie będą realizować zadania, które nawiązują do tego tragicznego wydarzenia. Szczegóły na stronie: pamiec81.pl


  
09.09.2021

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do Projektu: "Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu" prosimy Rodziców/ prawnych opiekunów uczniów o złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
     Wymagane dokumenty w wersji do pobrania przekazane zostaną przez dziennik elektroniczny. Wzór dokumentów w wersji papierowej otrzymają uczniowie w szkole.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Kapitał szans" 
Info 
 1.09.2021

List Ministra Edukacji 

30.08.2021

Drodzy Rodzice!
01 września 2021 roku rozpoczyna się nowy rok szkolny 2021/2022. W naszej szkole rok szkolny rozpocznie się Mszą Św. o godz. 9.00, następnie spotkamy się w szkole.
Autobus o godz. 8.40 zabiera dzieci od Pani A. Roczyny, potem uczniów za przejazdem kolejowym, a z następnych przystanków takich jak w ubiegłym roku szkolnym.

Dyrektor Szkoły
Bożena Broda


List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia
1. Deklaracja szczepienia 

2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień)
 

ROK SZKOLNY 2020/2021

04.08.2021

 

GMINA RAJCZA

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

pn.: „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu
i Rycerce Górnej”.
 

 Celem projektu jest wzrost dostępu
do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej
w Zwardoniu i Rycerce Górnej, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących 182 uczniów (93 K i 89 M) z klas I-VIII
do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych
i organizacyjnych 
wzbogacających zakres
i jakość oferty edukacyjnej skierowanej
na wsparcie uczniów.

 Termin realizacji projektu: 01.08.2021 – 30.07.2022r. 

 

17.06.2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu zatrudni nauczyciela języka angielskiego z wykształceniem wyższym
na kierunku filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym. Zastępstwo od 01.09.2021 do 26.10.2021 r.  w ilości 22 godzin tygodniowo. Nauczanie  języka angielskiego w klasach I - VIII  oraz ucznia  z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
Zainteresowanych prosi się o złożenie CV do 01 lipca 2021 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo sp@zwardon.dlaedu.pl
09.02.2021

Rekrutacja do klasy 1. Szkoły Podstawowej
Rekrutacja trwa 
od 01 marca 2021 roku do 19 marca 2021r.

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły
lub w sekretariacie.
Wniosek zgłoszenia dziecka

 Nabór do klas pierwszych prowadzony przez Gminę Rajcza
Uchwała 
Kryteria rekrutacji - Uchwała RG Rajcza
Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza
in


29.01.2021

1. Terminy postępowania rekrutacjyjnego na rok szkolny 2021/2022
2. Terminy rekrutacji

10.12.2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ, POWIATU BIELSKIEGO ORAZ POWIATU ŻYWIECKIEGO
DO 
WZIĘCIA UDZIAŁU W ESPORTOWYM TURNIEJU FIFA20 ONLINE,
KTÓRY ODBĘDZIE 
SIĘ W DNIACH 14-22 GRUDNIA 2020.

PATRONAT:

        * PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ – Jarosław Klimaszewski
        * STAROSTA POWIATU BIELSKIEGO – Andrzej Płonka
        * STAROSTA POWIATU ŻYWIECKIEGO – Andrzej Kalata

PATRONAT HONOROWY:

        * PREZES TS “PODBESKIDZIE” – Bogdan Kłys
Regulamin Turnieju i formularz zgłoszenia znajduje się na stronie:
www.esportpolska.org


26.10.2020

Zarządzenie Dyrektora - nauka zdalna.


Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią zarządzenia
i respektowanie jego zasad.

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń
umożliwiających komunikację elektroniczną
Dzięki staraniom Pana Jacka Hojnego - Sołtysa Zwardonia oraz wsparciu
Wójta Gminy Rajcza Zbigniewa Paciorka, pracownie komputerowe
Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rajcza otrzymały
po 15

zestawów komputerowych  dla każdej ze szkół. Łącznie dla
publicznych placówek trafiło 75 komputerów,  które przekazał Bank
ING.
Podziękowania za pomoc  składamy na ręce Pana Sławomira
Soszyńskiego - Wiceprezesa Zarządu Banku ING, Pana Wojciecha Wajdy -
Prezesa  WASKO Gliwice za przekazanie sprzętu. Dziękujemy również
Panu Marianowi Franeckiemu Zastępcy Kierownika Regionalnego ds.
serwisu, który nieodpłatnie dostarczył komputery do Szkół
Podstawowych.List Ministra Edukacji Narodowej

Procedura bezpieczeństwa COV-19/SARS-2 
w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Zwardoniu
 

ROK SZKOLNY 2019/2020
25.06.2020


Wakacje  2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam chronić się przed korona wirusem. Pamiętajcie o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministra Zdrowia. Pamiętajcie też o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które widnieją poniżej. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:
 1.    Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także,   o której godzinie zamierzasz wrócić.

2.    Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.

3.    Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.

4.    Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.

5.    Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.

6.    Nie rozmawiaj z obcymi.

7.    Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.

8.    Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.

9.    Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.

10.  Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.

11.  Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

12.  Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

13.  Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

14.  Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.

15.  Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas  jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.

16.  W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.

17.  Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.

18.  Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.

19.  Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.

20.  Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.

21.  Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.

22.  Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.

23.  Nie rozpalaj ogniska w lesie.

24.  Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię  ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.

25.  Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

WAŻNE TELEFONY:
112– telefon alarmowy służb ratowniczych

997– telefon alarmowy Policji

998– telefon alarmowy Straży Pożarnej

999– telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 

601 100 100– telefon alarmowy WOPR

24.06.2020


Pożegnanie Kacpra z klasy ósmej.
 

20.05.2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
W ZWARDONIU


Oświadczenie rodzica   Plik PDF    Doc.


20.05.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
opracowało
HARMONOGRAM REKRUTACJI 
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
,

w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas Iszkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, 
które napłynęły 
do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,
w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

20.05.2020

 Turniej FIFA20
Online dla szkół powiatu żywieckiego.
Regulamin i informacje w linku:

http://www.esportpolska.org/fifa20-online-powiat-zywiecki/

11.05.2020
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

11

10.05.2020

Ósmoklasiści. 
Ważną stroną dla Was będzie teraz: slaskie.edu.com.pl 
Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana na niej  11 maja, natomiast harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony po podaniu go przez MEN. 

08.05.2020

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

06.05.2020
LIBRUS - OSTRZEŻENIE PRZED WYŁUDZENIEM DANYCH


Giełda Szkół Ponadpodstawowych On-line.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

 Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. 

Harmonogram egzaminów i rekrutacji
nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek


29.04.2020

Drodzy Rodzice,
w związku z pytaniami o opłatę za korzystanie z E-dziennika informuję, że korzystanie z E-dziennika na komputerze jest za darmo, natomiast aplikacja z telefonu jest płatna.
Dyrektor.


W Żywcu będzie otwarte nowe  technukum kolejowe.
Filmik promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=5W_e4Ge0CLg&feature=youtu.be
          

22.04.2020
Ważna informacja dla Rodziców.

Regulamin użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu " Zdalna Szkoła" 
Wniosek
Urząd Gminy przeznaczył dla naszej szkoły 4 laptopy. 


Wiosenna przerwa świąteczna: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ważne informacje dla ósoklasistów - Próbny egzamin,
patrz zakładka http://www.zwardon.szkola.pl/index.php?p=3_106

Kształcenie na odległość  -poradnik: 
 https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

E - podręczniki-logowanie:  

https://platforma.epodreczniki.pl/registration/new

Rejestracja i logowanie - tu znajdziecie  instrukcję :
 https://epodreczniki.pl/a/filmy-instruktazowe-i-instrukcje/DbMHBRtzd.
Ale zanim zaczniecie się logować, poczekajcie na informację od wychowawcy - on poda Wam LOGIN
Uwaga! Zajęcia zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych.
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne


Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne – Komunikat MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Aneks do WSO

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie,
w związku z planowaną realizacją zdalnej nauki prosimy o stałe śledzenie strony szkoły.


DRODZY UCZNIOWIE!

Zadania, które otrzymujecie wykonujecie w miarę swoich możliwości i sił.  Jeżeli nie posiadacie dostępu do internetu, 
róbcie  zadania z podręczników i zeszytów ćwiczeń. W razie problemów zwracacie się telefonicznie  do swoich wychowawców
lub nauczycieli przedmiotów. 

Powodzenia


WAŻNA INFORMACJA!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu informuje, że w związku  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole na 2 tygodnie tj. od 12 do 25 marca 2020 roku.             

Tylko 12 i 13 marca 2020 roku w szkole będą zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, które nie mają opieki w domu. Od poniedziałku 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły.


Rodzicu,

 • - ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • - jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • - przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • - rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • - śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły – na stronie szkoły zwardon.szkola.pl oraz na profilu Facebooka  (SP Królowej Jadwigi Zwardoń).

 

Uczniu,

 • - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi
  (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • - przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • - odpowiedzialnio wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Szanowni Rodzice !

 W związku ze wzmożoną zachorowalnością na grypę oraz
z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi koronawirusa w Europie, zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów o kontrolę stanu zdrowia dzieci. Jeżeli dziecko jest przeziębione lub chore, prosimy,
aby pozostało w domu do czasu wyleczenia.

Rodzicom dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368). 

                                                                           Dyrektor Szkoły 
                                                                            Bożena BrodaDyrektor
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu informuje, że od 02 marca 2020 roku do 16 marca 2020 roku trwają zapisy dzieci urodzonych w 2013 roku
do klasy pierwszej szkoły podstawowej
.
Wniosek można odebrać w sekretariacie szkoły
lub pobrać Tutaj.

Inne dokumenty:
- Uchwała Gminna 
- Nabór do klas pierwszych
- Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza
- Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnymInformacja
Nasza szkoła zgłosiła swój udział w Ogólnopolskim Konkursie „Się gra się ma Bezpieczny Playroom”, dzięki któremu można wyremontować lub doposażyć świetlicę szkolną.
Prosimy o oddawanie głosów na nasz konkurs, wchodząc na stronę:
https://www.siegrasiema.com/swietlice/339
Raz dziennie z jednego komputera można oddać jeden głos. Głosowanie trwa do 28 listopada 2019 roku.

MEN i GIS Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

INFORMACJA !

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zwardoniu nie będzie się odbywał autobusem szkolnym, lecz białym busem oznaczonym tablicą                           „bus szkolny”.

Bus zabiera dzieci z dotychczasowych przystanków, przewidywany czas odjazdów:

Kiczora Tarliczne – 7.00

Stańcówka – 7.10

Pod Stańcówką – 7.15

Rondo i za rondem – 7.20

Wołowiec – 7.35

Myto – 7.40

ZAPROSZENIE 

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Zwardoniu, w związku z 80 –tą  rocznicą wybuchu II wojny światowej, zapraszają osoby urodzone
do 08 maja 1945 r.  na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2019/2020.

Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 8.00
w Kościele Parafialnym Nawiedzenia NMP
w Zwardoniu, następnie zapraszamy na wspólne spotkanie do naszej szkoły, by w sposób symboliczny dokończyć przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. 


ROK SZKOLNY 2018/2019


Nabór do klas pierwszych Szkoły POdstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu.
Dokumenty:
   
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

  Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

  Uchwała Rady Gminy Rajcza

  Nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Rajcza na rok szk. 2019/2020

 Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza

 
 
 


- Dyrektor szkoły informuje, że  odwóz dzieci i młodzieży
  po 7. lekcji jest ostatnim odwozem.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 i powitanie pierwszoklasistów

OGŁOSZENIE

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
o godzinie 8.30

Uczniowie, którzy dojeżdżają,  przyjeżdżają autobusem szkolnym tak, jak w ubiegłym roku szkolnym.

Po mszy św. uczniowie przechodzą do szkoły.

Odwóz ze szkoły o godzinie 10.00


ROK SZKOLNY 2017/2018

 
 Dobry Star


List do Dyrektorów szkół - Dobry Start

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych szkoły


List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów 

 OGŁOSZENIE


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu informuje, że od dnia 01 marca 2018 roku do 16 marca 2018 roku trwają zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zwardon.szkola.pl

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

2. Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

4. Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza


Wydarzenia z życia szkoły na bieżąco zamieszczane są na Facebooku oraz w gazetce gminnej "Głos Rajczy".

Konkurs Literacki:  Zwardoń - moje miejsce na Ziemi

I miejsce- Julia Fiedor
II miejsce - Oliwia Pydych i Kinga Sikorska
III miejsce - Kacper Musur

Organizacja roku szkolnego 2017/2018


 

 
 

Rok szkolny 2016/2017 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na fascynujące spotkanie z nauką - 
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentów znajdują się w Katalogu

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Zaproszenie


Rekrutacja 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Uchwała XXXIV Rady Gminy Rajcza
Uchwała XXXV Rady Gminy Rajcza

Załącznik nr 1 - Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
Załącznik nr 2 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

Zarządzenie 1
Zarządzenie 2
Zarządzenie 3 

Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia
w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Reforma edukacji

List Minister Edukacji Narodowej
Więcej informacji na: http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/
Broszura informacyjna 


Gorąco zachęcamy wszystkich do głosowania 
na wzorową łazienkę Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Propozycje wycieczek:

 Warsztaty językowe  Londyn 

  Szlak Piastowski    

 Wycieczka szkolna Dąbki


Rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników dla kl. III gimnazjum

Wykaz podręczników dla kl. VI.
Uczniowie pozostałych klas otrzymują dormowe podręczniki we wrześniu w szkole.

 Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum - serdecznie zapraszamy

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum Publicznego w Zwardoniu

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Dyrektora ZS w Zwardoniu  w sprawie rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zwardoniu na rok szkolny 2016/2017

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Zwardoniu

 


 

 Terminy spotkań z rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016


Wykaz podręczników na rok szk. 2015/2016

Klasy I,II,IV SP i IG otrzymają we wrześniu podręczniki finansowane przez MEN.

Plakat informacyjny dla rodziców
Informacja dotycząca harmonogramu reformy w kolejnych latach
List minister edukacji marodowej  Joanny Kluzik - Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników

 

 

 Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
Podręczniki dla uczniów klasy pierwszej będą ostępne we wrześniu 2014r.

Pierwszoklasiści
   

Raporty z Ewaluacji Zewnętrznej:
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
googleaa97c2f1d612ca23.html

 
  DYREKTOR GENERALNY-Robert Bartold-logotype-kolor